V košíku je za 0,-Kč

Sportovní Tanec


Kód:0014/11
Cena s DPH:
Stav zboží na skladě


Na našem trhu dosud nebyla žádná publikace, která by se věnovala tanečnímu sportu. Většina z nás se setkala s tanečními kursy, s výukou společenských tanců a se společenskou výchovou..............
Na našem trhu dosud nebyla žádná publikace, která by se věnovala tanečnímu sportu. Většina z nás se setkala s tanečními kursy, s výukou společenských tanců a se společenskou výchovou. Cílem této popularizující příručky je ukázat, jak principy společenského tance byly použity pro vytvoření nového sportovního odvětví, vysvětlit co je podstatou tohoto sportu, jak se v něm vlastně soutěží a jak, kde a s jakým vybavením je možno jej provádět. První kapitoly jsou věnovány právě seznámení se s historií tance, přechodu od společenského ke sportovnímu pojetí tance a zavádějí nás do soutěžního prostředí standardních a latinskoamerických tanců u nás i ve světě. Další část je věnována jednotlivým tancům. Vysvětlen je výběr tanců pro mezinárodní soutěžní systém, kořeny všech těchto tanců, jejich stylizace do soutěžní formy. Následuje popis vlastního soutěžního systému. Čtenář se dozví i o pravidlech a principech hodnocení, spravedlnosti a objektivitě hodnocení. Po těchto kapitolách už autor nechce nechat čtenáře jen tak sedět a začíná s návodem, jak se do soutěžního tancování pustit. Vysvětluje správné postavení těla, postavení a držení tanečního páru pro standardní i latinskoamerické tance a základní pohybové dovednosti. Pro každý tanec je pak představen krátký program pro začátečníky i pro pokročilejší taneční páry. Zajímavá, zejména pro čtenářky, je i kapitola o taneční módě. Celá publikace je vybavena množstvím ilustračních obrázků, grafů, tabulek a fotografií, které čtenáři umožňují vytvořit si dokonalejší představu o tanečním sportu.


Nahoru