Facebook
Připojte se k nám na facebooku. :)
 
facebook_big.png
Sponzor a e-shop

dance-point.czE-shop s tanečním zbožím

Foto galerie

ˇ

Přihláška

Soubory ke stažení

Školení porotců

Taneční studio Henzély
 
pověřené Českým svazem tanečního sportu k provádění kvalifikačního studia trenérů a porotců tanečního sportu III.třídy a vydáváním osvědčení o absolvování studia
pořádá další
 
Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. Třídy
 
Charakteristika studia:
Kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu III.třídy je uskutečňováno dle  Kvalifikačního řádu ČSTS. Jeho cílem je získání potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání funkce a porotce tanečního sportu na soutěžní úrovni kategorií TPV, E a D.
Úspěšné absolvování tohoto studia je jednou z podmínek získání licence porotce a trenéra III.třídy a je rovněž podmínkou k zahájení kvalifikačního studia trenéra a porotce II.třídy. Z hlediska živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. úspěšní absolventi splňují podmínku pro vykonávání odborné činnosti § 7 odst. 6 ŽZ ( tzn. mohou být zaměstnáváni).
Kvalifikační studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, kde se zhodnotí výsledky testů prováděných v průběhu studia a kde účastníci musejí prokázat znalost standartních a latinskoamerických tanců. Úspěšným absolventům studia bude vydáno Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia. V případě splnění dalších podmínek  Kvalifikačního řádu ČSTS ( 18 let, třída BST a BLA, stínové porotování) si mohou úspěšní absolventi studia zažádat o vydání příslušné licence porotce a trenéra III.třídy.
 
Podmínky přijetí:
            1)vyplnění závazné přihlášky
            2)zaplacení ceny studia
 
Rozsah a forma studia:
 52 vyučovacích hodin (1 hod = 45 minut), které proběhnou ve dvou víkendech formou přednášek, seminářů a praktických cvičeních.
 
Obsah studia:
          1) obecné: vědecký základy sportovního tréninku
          2) specializace: standartní a latinskoamerické tance
 
Termín:
 26.6.2020 – 28.6.2020 (1 víkend)          
   4.7.2020 – 6.7.2020 (2 víkend)
 
Místo konání:
v prostory Tanečního Studia Henzély, Třebízského 1331, Kroměříž.
 
 
 
 
Ukončení studia:
 
Kvalifikační studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, kde se ohodnotí výsledky testů a účastníci musejí prokázat znalost standartních a latinskoamerických tanců.
Zkoušku i test je možné opakovat pouze dvakrát. (zkoušky i testy musí být složeny do jednoho roku od ukončení studia)
 
Lektoři a asistenti:
předměty specializace:  
Igor Henzély st.
          Jaroslava Henzélyová
            Igor Henzély ml.
            Mgr.Linda Henzélyová
 
předměty obecného základu :
profesoři FTK Univerzity Palackého  Olomouci
 
Cena studia:
3699,-Kč na osobu, opakování zkoušky 500,-Kč, opakování testu 50,-Kč
 
Způsob platby:
                  1) složenkou typu C na níže uvedenou adresu
                  2) převodním příkazem nebo složením na účet
                              č.ú. 2500132703/2010       VS:tel.č.
 
Minimální počet účastníků:
V případě velkého počtu zájemců bude zahájeno další kvalifikační studium v nových termínech.
 
Ubytování:
je možné zajistit v ubytovnách či hotelích dle požadavku účastníků studia
 
Termín podání přihlášky včetně zaplacení:
do 31.5.2020 se slevou 15% (tj. 3145,-Kč)
do 10.6.2020 se slevou 10% (tj. 3329,-Kč)
do 22.6.2020 plná cena
 
 
Přihlášky a informace:
Taneční studio Henzély
Oskol 275, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 337513,
Mobil: 608 747417, 777 254030
e-mail: studio@henzely.cz
       www.studio.henzely.cz